top of page
Warunki rezerwacji

Zamówione dni przyjazdu i wyjazdu są wiążące, w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu pobieramy opłatę w wysokości 80% zarezerwowanego terminu. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z podróży. Rachunek hotelowy można opłacić najlepiej przy zameldowaniu gotówką lub kartą kredytową (Visa, Mastercard).

 

Przyjazd: Pokoje są dostępne od 16:00 do 19:00. W przypadku przyjazdu po godzinie 19:00 należy poinformować o tym hotel, w innym przypadku rezerwacja wygasa wraz z zadatkiem.

 

Wyjazd: pokoje należy opuścić do godziny 10:00. Jeśli chcesz zatrzymać pokój na dłużej, pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 50 €, w zależności od dostępności. Rezerwacje: są wiążące po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji. W ten sposób gość wyraża zgodę na warunki rezerwacji.

Anulowanie: Rezygnacja powinna być zawsze pisemna i musi być dokonana 24 godziny przed przyjazdem. W przypadku uzgodnień, pakietów i ofert obowiązuje 14-dniowy okres anulowania rezerwacji.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży: Twoje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży chroni Cię przed kosztami rezygnacji, jeśli nie możesz rozpocząć wakacji zgodnie z planem. np. Allianz, Check24 czy ADAC

 

Zasady anulowania​

​Prawo do odstąpienia Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo podać nam (wstawić swoje imię i nazwisko, adres oraz, jeśli są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą). , fax lub e-mail). Mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz elektronicznie wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej [wstaw adres internetowy]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, niezwłocznie (np. e-mailem) prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego odwołania. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsekwencje odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas, wybrali najtańszą dostawę standardową) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformowałeś nas o skorzystaniu z prawa do anulowania w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.)

Do [w tym miejscu nazwa, adres oraz, w stosownych przypadkach, numer faksu i adres e-mail przedsiębiorcy, który przedsiębiorca wpisuje]:

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)

Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*)

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

(- Koniec wzoru formularza odstąpienia od umowy -)

Uwaga dotycząca odszkodowania za anulowanie usług Jeżeli konsument odstąpi od umowy przed pełnym wykonaniem usługi, jest winien przedsiębiorcy zgodnie z § 357 ust. wnioskowanego (patrz uwaga powyżej). Ponadto musiał zostać należycie pouczony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy i związanych z tym konsekwencjach prawnych. Przedsiębiorca może w tym celu skorzystać z wzorcowego regulaminu odstąpienia od umowy.

bottom of page